PODANIA WRAZ AKTUALNYM CV PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES:


CROSWOOD Sp. z o.o. Sp.k. 

ul. Lipnowska 21-23, 87-100 Toruń

e-mail: sekretariat@croswood.pl
 

INFORMACJA ZWIĄZANA Z PROCESEM REKRUTACJI

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
  CROSWOOD Sp. z o.o. Sp.k., ul. Lipnowska 21-23, 87-100 Toruń, e-mail: sekretariat@croswood.pl
 2. Dane są przetwarzane w celu realizacji rekrutacji osób do pracy.
 3. Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres: roku od wpłynięcia zgłoszenia kandydata.
 5. Państwa dane osobowe są przetwarzane na następującej podstawie prawnej: Kodeks Pracy oraz Państwa zgody w zakresie nadmiarowych danych.
 6. Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych.
 7. Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.
 10. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż wynikającym z przepisów prawa.

 

do góry
//-->