Treść interaktywna

  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

Najczęściej spotykaną niedoskonałością w przypadku ogrodzeń - w zależności od wybranej koncepcji i materiałów - jest ich trwałość i konieczność konserwacji czy impregnacji. Rozwiązaniem tych problemów są oferowane przez naszą firmę profile z materiału kompozytowego Resysta. Z racji ich trwałości i braku konieczności impregnacji, raz zamontowane będą cieszyć swoim niezmienionym wyglądem przez lata. Dysponujemy zarówno gotowymi kompletnymi rozwiązaniami lekkich i prostych w montażu ogrodzeń, nie wymagających specjalnej podbudowy i montowanych bezpośrednio w ziemi za pomocą specjalnych kotew PET, jak i gamą profili płotowych, stanowiących wypełnienie wcześniej przygotowanych ram czy szkieletów ogrodzenia.

Na system lekkiego ogrodzenia składają się słupki kwadratowe Resysta SK90.90, montowane w ziemi za pomocą kotew PET. Przestrzeń pomiędzy słupkami wypełniona jest najczęściej profilami Resysta o lekkiej konstrukcji - PK130.20 (profil pięciokomorowy). Jednakże możemy zastosować tylko lub naprzemiennie inne profile Resysta dedykowane do ogrodzeń:

 

 

Drugą grupę rozwiązań do ogrodzeń stanowią profile Resysta, które mogą być wykorzystane jako wypełnienie uprzednio przygotowanej konstrukcji w postaci słupków czy ram. Do tego typu aplikacji najczęściej stosowane są profili Resysta: PK130.20/1, PK130.20 czy PK75.18. Przy projektowaniu zalecane jest by profile Resysta stosowane na wypełnienie miały punkt podparcia maksymalnie co 1000 mm co zapewni stabilność całej konstrukcji i zapobiegnie odkształcaniu profili przy wyższych temperaturach otoczenia. Z racji rozszerzalności liniowej profili wykonanych z materiału kompozytowego Resysta należy pamiętać także o zastosowaniu odstępów dylatacyjnych profili (min. 2 mm / mb).

---
do góry
//-->